BENDROJI INFORMACIJA

Varžybų data 2024.09.04-08d.

Registracija nuo 2024.03.01d. avansas apmokėti gavusregistracijos patvirtinimą 300€,- Likusią startinio mokesčiodalį apmokėti iki 2024.09.01.

Pasiteirauti/registruotis galima tel.:+37068786929, e-mail.: r.marciukaitis@gmail.com. Norint registruotis nurodytuel.paštu siųskite duomenis:

Komandos pavadinimas:
Komandos narių vardai
Kontaktinis telefonas

Komandų sąrašas:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

VARŽYBŲ REGLAMENTAS

2024.09.04
8.00-9.00 varžybų dalyvių registracija.
9.00-10.00 vykimas į sektorius.
10.00-12.00 pasiruosimas varzyboms.
12.00 varžybų pradžia.

2024.09.08
11.00 varžybų pabaiga.
11.00-13.00 rezultatų skaičiavimas.
13.00-15.00 apdovanojimų ceremonija.

TAISYKLĖS

Varžybose dalyvauja klubai, asociacijos, susivienijimai, sponsoriuojamos komandos, toliau –“klubai”. Vieną klubąatstovauja 2 komandos. Varžybų organizatoriusklubasKarpis”. Organizatorius gali perleisti teisę organizuotivaržybas kitam klubui tarpusavio susitarimu.
Tai atviros varžybos Ilgio ežere, maksimalus dalyviųskaičius – 10 klubų.
Startinis mokestis 600 eurų klubui.
Varžybų dalyvius registruoja klubo vadovas (atstovas) ,apmokėti starto mokestį privalu. Registracija nuo 2024. 03. 01. Gavus patvirtinimą, sumokėti avansinį mokestį 300 eur.,likusia dali apmokėti iki 2024.09.01 dienos.
Varžybų organizatorius pasilieka registravimo teisę, kadangidalyvių skaičius yra ribotas. Komandų atvykimo vieta yraGrūto kaimas, Druskininkų savivaldybė, Ilgio ežeras.Pasiteirauti galima tel.:+37068786929, e-mail.: r.marciukaitis@gmail.com

Apdovanojimai

Laimėtojų klubas nustatomas pagal mažiausią bendrą abiejųkomandų balų skaičių atitinkantį užimtą vietą savo zonoje.Jeigu keli klubai surenka vienodą balų skaičių laimi tas, kurių didesnis bendras žuvų svoris , toliausvorio vidurkis.

I vieta apdovanojama : 4 čempionų žiedai, taurės, prizai;
II vieta apdovanojama : taurės, prizai;
III vieta apdovanojama : taurės, prizai;
Didžiausia žuvis : taurės – 2 vnt, prizai;


Burtų traukimas

Burtų traukimas vyksta dviem etapais. Pagal klubųregistraciją suteikiamas eilės numeris, tada klubų atstovaiištraukia sektorių traukimo eiliškumą.
Sektoriai sugrupuojami į dviejų sektorių porą. Tada traukiamos sektorių poros: abi klubo komandos pasidalijasektorių porą ir paskelbia teisėjui.

Varžybų taisyklės

1. Nuo 10.00 – 12.00, komandos užima savo sektorius, galiruošti įrangą, pašarus, tyrinėti dugną markeriu, statytimarkerius (max.2 vnt. komandai).
2. Mesti masalus ir šerti galima tik nuo varžybų pradžios, t.y. nuo 12.00.
3. Komanda susideda 2 narių ir gali turėti pagalbininką, kurį privalo užregistruoti anksto. Pagalbininkas startomokesčio nemoka. Komanda gali naudoti 4 meškeres vienumetu, kabliukų skaičius – 4.
4. Valą galima naudoti tik monofilamentinį. Pintą galimanaudoti tik „shock leader“ max. 8 m.
5. Šerti galima visais būdais, išskyrus valtis, radio bangomvaldomus laivelius, echolotus. Tai galima atlikti tik nuokranto, savo sektoriaus, naudojant trumpus batus.
6. Masalų išmetimui galioja 5-to punkto reikalavimai.
7. Draudžiama pašarams ir masalams naudoti gyvus jaukus.
8. Traukiant žuvį, galima įbristi, kol kojomis sieki dugną.
9. Žuvies ištraukimas ne savo sektoriuje yra leidžiamas bet netoleruojamas.
10. Kol žuvis bus pasverta ir užregistruota, reikia laikytispecialiame maiše, vandenyje. Privalu turėtimatą”.
11. Registruojamos tik gyvos žuvys, pagautos šiame ežere.
12. Įskaitinės žuvys yra : nuo 3 kg. visų rūšių karpiai, amūrai, plačiakakčiai.
13. Pagautos žuvies registracijai sveriamos ne rečiau kaip 2 kartus per parą 7.00 – 9.00 val. ir 18.00-19.00 val., arba jeigipagautos 5 ir daugiau žuvys.
14. Jeigu žuvis užkibo iki varžybų pabaigos, ji leidžiamaištraukti ir bus registruojama, tačiau turi būti praneštateisėjui.
15. Naudotis nuosavais automobiliais po varžybų pradžiosdraudžiama. Ginčus tarp komandų dėl žvejybos sektorių ribųsprendžia teisėjas.
16. Pasitraukti sektoriaus galima tik gavus teisėjo leidimą. Jeigu dėl kokių priežasčių pasitraukia sektoriaus abukomandos nariai, meškerės turi būti ištraukiamos vandens.
17. Į sektorių patekti pašaliniams asmenims galima tik gavuskomandos narių sutikimą. Sutikimas nebūtinas varžybųteisėjui ir komisarui.
18. Triukšmas sektoriuje, jeigu trukdo kitoms komandoms, yra draudžiamas.
19. Mesti masalus, pašarus, traukti užkibusią žuvį, gali tikkomandos narys, padėti tai daryti gali komandospagalbininkas.
20. Fotografuoti, filmuoti sektoriaus ribų galima tik gavuskomandos sutikimą.
21. Žvejo inventorius turi būti išdėstytas žūklavietėje ir turibūti specializuotas t.y. negalima statyti pavėsinių pritaikytųturizmui ar iškyloms, miške negalima naudoti kempingų, kemperių, mašinas privalu statyti tik tam leistoje vietoje.

Nuobaudos

11-to taisyklių punkto pažeidimą komandadiskvalifikuojama varžybų be perspėjimo, be komandosišlaidų grąžinimo ir pasmerkiama neribotam laikui.
1, 2, 3, 5, 6, 7, 15 taisyklių punktų pažeidimus pirmąkartą komanda netenka pirmos pagautos įskaitinės žuvies, pasikartojusdiskvalifikacija.
16, 18, 19, 21 taisyklių punktų pažeidimus pirmą kartąįspėjimas, toliau anuliuojama pirma sugauta žuvis, toliaudiskvalifikacija.
Visus pažeidimus teisėjas fiksuoja varžybų protokole. Su jais supažindina nusižengusią komandą ir varžybų komisarą.Jis priima galutinį sprendimą.