Varžybų taisyklės

Nuo 8 iki 9 val. komandų susirinkimas.

Nuo 9 val. burtų traukimas.

Nuo 10 iki 12 val. komandos susiranda savosektorius ir ruošia inventorių, galimamarkeriu tyrinėti dugną.

Varžybų pradžia 12 val., galima šerti, mestimasalus.

Komanda susideda 2-jų arba 3-ų narių irgali naudoti 4-ias meškerevienu metu ir tik jos gali būti ant darbinio stovo ir 2 markerius. Jeigu markeriai vandenyje, kotai turi būti ant atskirų laikikliu.Maksimalus pavadėlio ilgis neribojamas.

Pagrindinį valą galima naudoti tik monofolomentinį, galimas „shock leader“.

Šeriant negalima išeiti savo sektoriaus ribų ir pažeisti žūklės akvatorijos ribų.

Šerti, jaukinti galima visais būdais, išskyrusvaltis ir radio bangom valdomus prietaisus.Leidžiamassunkusšėrimas naudojant kotąirjauko rutulius nuo 08 iki 19 val.

Sunkiamšėrimui nepriskiriama jaukinimas kobros pagalba iki 30 mm diametro bei pva prikabinimai prie darbiniųkotų.

Metant masalus galima bristi iki kelių, tik savo sektoriaus ir žvejybos akvatorijosribose.

Žvejybos akvatorija: bus nustatyta pasibaigus registracijai irpateikta atskiru planu. Preoritetas,-kuodaugiau sektoriu be ribojimų.

Draudžiama pašarams ir masalams naudotigyvus jaukus.

Traukiant žuvį galima įbristi į vandenį abiems nariams, nepažeidžiantsavo sektoriaus šoninių ribų.

Kol pagauta žuvis bus užregistruota, ją privalu laikyti specialiame maiše, vandenyje. Vienas maišasvienai žuviai.Privalu naudoti storą, saugųmatą,beigarantuoti saugų elgesį sužuvimi sveriant, fotografuojant, paleidžiant.

Registruojamos tik gyvos žuvys, pagautosšiame ežere: karpiai iramūrai nuo 2 kg svorio. Žuvį gali sverti tik teisėjas.

Žuvys sveriamos 2 kartus per parą: 6-8 val. ir 19-20 val. Be eilės sveriama šviesiu parosmetu  pagautos 5-ios ir daugiau žuvys. Jeigu žuvis užkibo iki varžybų pabaigos, bet nebuvo ištraukta, ji leidžiama ištrauktiir registruoti, jei apie šį atvejįpranešta teisėjui iki varžybų pabaigos.

Pasitraukti sektoriaus varžybųmetu galima tik teisėją informavus, o jeigu to prireiktų abiems komandos nariams, arba jeijie dėl kokių kitų priežasčių negalėtų žvejoti, meškeres privalu ištraukti vandens. Apiešio reikalavimo vykdymą sprendžia teisėjas.

Į sektorių patekimas kitų asmenų, išskyrusteisėjus, galimas, jeikomanda nepriestarauja tam.

Triukšmas sektoriuje, nesusijęs sužvejybabei dronai, trukdantis kitoms komandoms, o taip pat naudojimas didelių šviesos šaltiniųtamsiu paros metu, yra draudžiamas.

Fotografuotis su žuvimi galima tikteisėjoakivaizdoje, laikantis visų saugumopriemonių žuvies atžvilgiu.

Automobilius privalu statyti tik tam leistojevietoje ir naudotis jais, naudoti vietojpalapiniu varžybų metu draudžiama.

Nuobaudos:

taisyklių pažeidimus pirmąkartą taikomas pirmos žuvies anuliavimas, pasikartojusdiskvalifikacija. Tiksliai bus aptarta ir paskelbta prieš burtų traukimą, sprendimą dėl nuobaudos priims teisėjas.

bandymą tyčia apgauti teisėją, siekiantnaudos sau, taikoma diskvalifikacija.

VARŽYBŲ REGLAMENTAS

2023.09.13

8.00-9.00 varžybų dalyvių registracija.

9.00-10.00 vykimas į sektorius.

10.00-12.00 pasiruošimas varžyboms.

12.00 varžybų pradžia.

2023.09.17

11.00 varžybų pabaiga.

11.00-13.00 rezultatų skaičiavimas.

13.00- apdovanojimų ceremonija.