Žūklės Ilgio ežere taisyklės. 

Ilgio ežere nustatytos šios limituotos žvejybos reguliavimo priemonės ir sąlygos:

1. Žvejoti leidžiama nuo saulės patekėjimo iki saulės nusileidimo (vadovaujantis įrašais kalendoriuje), dugnine meškere – visą parą. Žvejyba vykdoma laikantis Mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse taisyklių reikalavimų.
2. Išduodami žvejybos leidimai limituotai žvejybai (toliau – leidimai) parai, suteikiantys teisę sugauti 2 lydekas arba 2 sterkus (bendras šių žuvų kiekis negali viršyti 2 vienetų). Visus sugautus karpius, amūrus, šamus ir plačiakakčius būtina nedelsiant paleisti. Kol sugaunamas leidime nurodytas žuvų kiekis, galima papildomai sužvejoti Mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse taisyklių nustatytą leistiną kitų žuvų kiekį.
3. Žvejyba dugnine meškere vykdoma iš 30-ties ežero pakrantėje paruoštų ir pažymėtų vietų. Spiningavimui ir žvejybai naudojant „kvaklę“ leidžiama naudotis valtimis, jei tuo metu išduoti ne daugiau kaip 5 leidimai žvejybai dugnine meškere.
4. Leidžiama naudoti ne daugiau kaip tris mėgėjų žvejybos įrankius. Žvejojant dugnine meškere, bendras vienu metu naudojamų kabliukų skaičius negali viršyti 3 vienetų.
5. Draudžiama žvejyba gyva žuvele.
6. Maksimalus vienai parai išduodamų Leidimų skaičius negali viršyti 60 vnt.
7. Sportinių varžybų laikotarpiu ir dvi paras iki jų pradžios Leidimai neišduodami ir žvejyba leidžiama tik tų varžybų dalyviams (išskyrus ALIS leidimus). Žvejybos varžybų tvarkaraštis skelbiamas klubo svetainėje www.carpfishing.lt.
8. Be leidimų žvejoti turi teisę nemokamą žvejybos teisę turintys asmenys: asmenys iki 16 metų, valstybinio socialinio draudimo pensininkai ir neįgalieji. Nemokamą žvejybos teisę turintys asmenys, žvejojantys be leidimų, visas 2 punkte nurodytas žuvis privalo nedelsdami paleisti atgal į vandens telkinį. Nemokamą žvejybos teisę turintiems asmenims, žvejojantiems be leidimo, draudžiama žvejoti dugnine meškere ir naudojant „kvaklę“.
9. Visos sugautos žuvys, kurios privalo būti paleistos atgal į vandens telkinį, paleidžiamos nesukeliant pavojaus jų gyvybingumui.
10. Žvejojantys asmenys (įskaitant vietinius gyventojus ir asmenis, turinčius nemokamą žvejybos teisę) žvejybos ploto naudotojo nustatyta tvarka turi teikti duomenis apie sugautas žuvis.